ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

 

BCA Academy နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

 

Care Forever Education Services သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းပြည့်၀သော Engineers များ အဖြစ် အောင်မြင်ရန် စိတ်အားထက် သန်မှု နှင့် အိပ်မက်များရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် BCA Academy နှင့် ပူးပေါင်း၍ BCA ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ နှင့် Seminars များကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။.

 

ကျွန်ုပ်တို၏ ဆောင်ရွက်ချက်အချို့ကို

လေ့လာလိုက်ရအောင် ....

 

BCA Academy ၏ Foundation Programme ကို မြန်မာပြည်တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ 2018 April Intake အတွက် နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး 10 တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသောကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ 10 တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ BCA Academy ၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပမည် BCA ACADEMY ၏လာမည့် ၂၀၁၇ ဧပြီ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ BCA Academy ၏ ၂၀၁၇ ဧပြီ လ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ 2017 April Intake အတွက် အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံး ကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ အောက်တိုဘာ ကျောင်းဖွင့်ချိန် နောက်ဆုံးကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ 2016 October ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွက် Singapore BCA Academy ၏ နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ်ကျင်းပမည့် ဝင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ စင်္ကာပူ BCA ACADEMY ၏ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ BCA Academy ၏ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ BCA Academy ၏ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့် စာမေးပဲွဲ ကျင်းပမည် Care Forever Education Center မှဦးစီး၍ ၁၀ တန်းအောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသားများအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ BCA ACADEMY ၏ အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ အကြောင်း နှင့်ပတ်သက်သော ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ ၁၀ တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် Singapore အင်ဂျင်နီယာကျောင်း ၏ Scholarship ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို Care Forever မှကျင်းပမည် စင်္ကာပူ BCA ACADEMY အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ ကျောင်း၏ OCTOBER INTAKE ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ BCA ACADEMY ၏ 2016 OCTOBER INTAKE အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပမည် 2016 October Intake ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အကူသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည် BCA ACADEMY ၏ 2016 April Intake အတွက် တတိယအကြိမ် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ နှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ ကျင်းပခဲ့