ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု

 • ပညာရေးဆွေးနွေးခွင့် - မျက်နှာချင်းဆိုင် ပညာရေးဆွေးနွေးခြင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  ရှုထောင့်တစ်ခုစီ၏ ရှင်းလင်းချက်၊ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ လမ်းညွှန်မှုကို အာမခံပါသည်။

 • တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ပံ့ပိုးမှု-  တက္ကသိုလ်နှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  ကျောင်းသားများအတွက် တင်ပြမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

 • Campus Tours and Experience : တက္ကသိုလ်များနှင့် ခရီးစဉ်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကျောင်းခွဲများတွင် ကျောင်းသားများအား တက္ကသိုလ်များ၏ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်သည်။

 • ဗီဇာနှင့် ခရီးသွား ပံ့ပိုးမှု- ဗီဇာစာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်
  နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးခြင်း ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရီးသွား ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု

နောက်ဆုံးရ Care Forever သတင်းများ

နောက်ဆုံးရ ပညာရေး သတင်းများ