အောက်တိုဘာ ကျောင်းဖွင့်ချိန် နောက်ဆုံးကျောင်းဝင်ခွင့် အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ

Care Forever Services

 

BCA ACADEMY ၏ အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံးကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ နှင့် မိဘများ မည့်သည့် စာရွက်စာတမ်းမှမလိုဘဲ CARE FOREVER EDUCATION CENTER သို့ ဆက်သွယ်၍ စာရင်းသွင်းပြီး အောက်ပါ ဖိတ်စာအတိုင်း အခမဲ့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။