နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးမှုများ

  BUI  Benefits များ  

 

Student Activities များ

  • Learning doesn’t always occur in the classroom!
  • Studying here at BUI knowledge is not limited inside the classroom but students will enjoy fruitful campus life to allow them develop their soft skill.

 

 

     BUI Work Space   နှင့်   

     BUI Facilities  များ          

It is more than BUI programs that assist students to become experts in various fields.

BUI also ensure that all of activities and facilities on campus are comfortable for all students.

 

 

BUI Facilities အချို့ကို

လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်

 

 

 

 

 

 

 

အသေးစိတ် သိရှိရန် 

 

Care Forever Education Services  ကို

ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် !