ဝန်ဆောင်မှုများ

This section is still under Construction.

 

Care Forever Services မှ ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ

 

၁) ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည်များ၊ ဘာသာရပ်များအကြောင်း၊ သိရှိလိုသည်များ အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
၂) ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို Online စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးပေးခြင်း
၃) ကျောင်းလျှောက်ရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးခြင်း
၄) ကျောင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော၊လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

 

Care Forever Education Services ကို

ရွေးချယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် !