နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးမှုများ

 

ဘာကြောင့်

BCA ACADEMY ကိုရွေးချယ်သင့်သည်လဲ

 

  1. Built Environment ဆိုင်ရာ ခိုင်မာသောစက်မှုလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဦးစီး ဦးဆောင်ဖြစ်ခြင်း
  2. Skills Workers များ ဖြစ်စေရေး သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းတို့အတွက် National Centre ဖြစ်ခြင်း
  3. ပြည်တွင်း ပြည်ပ တက္ကသိုလ်များ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း
  4. အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ Tertiary Universities များနှင့် ခိုင်မာသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိခြင်း
  5. BCA Academy ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် အလုပ်ရမှုနှုန်းထား မြန်ဆန်ခြင်း 
  6. အဆင့်မြင့် Degree ဘွဲ့ ရရှိရန် လျင်မြန်သော ပညာရေးလမ်းကြောင်း ဖြစ်ခြင်း
  7. Singapore အစိုးရ၏ Government Institution ဖြစ်ခြင်း

 

 

BCA Facilities 

BCA ACADEMY တွင် စာသင်နှစ် သုံးနှစ်အတွင်း သင်ထောက်ကူ ပစ္စ္စည်း စုံလင်စွာဖြင့် ပညာရေးသာမက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားများ၊ ကျောင်းပျော်ပွဲရွင်ပွဲများ နှင့် ဆုပေးအခမ်းအနားများ ကိုလည်း ကျောင်းတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပေးလျှက် ရှိပါသည်။

 

Care Forever Education Services  ကို

ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်  !