စင်္ကာပူနိုင်ငံ တွင် Engineering ဘာသာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စား ၍ တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ အတွက် အထူးပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ