ပညာသင်ဆုများ

STIU Scholarships သတင်းများ


 
 

 
Stamford International University(STIU) recognizes

students for their academic achievements and special talents ....

  • The university provides eligible applicants with financial aid through its scholarship program.
  • Scholarships are awarded on the basis of an applicant’s financial needs, and demonstrated academic excellence and talents.

 
 
Scholaaships အကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိရန် _ 

[email protected] (သို့မဟုတ်) +662 769 4000 ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်
 

 

Scholarship Financial Aid နှင့်

ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လေ့လာရန်

https://www.stamford.edu/international-students/scholarships-financial-aid/