၂ ဘွဲ့ ရ စီးပွားရေး Program အကြောင်း

The University of Thai Chamber and Commerce

(UTCC)         

 

UON_UTCC ဆိုသည်မှာ

 • Australia နိုင်ငံရှိ The University of Newcastle (Australia) (UON) တက္ကသိုလ် နှင့် Goal Business Education အဖွဲ့အစည်း၊ University of the Thai Chamber of Commerce (Thailand) (UTCC) တက္ကသိုလ် နှင့် Nurture Higher Education (UK) အဖွဲ့အစည်းတို့  ပူးပေါင်းဖန်တီးထားသော World-Class 2 Degree Program ဖြစ်ပါသည် 

 

 

The University of Newcastle (Australia) (UON) ဆိုသည်မှာ ....

 • Business and Economics ပညာရပ်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍  ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် အဆင့် ၂၀၀ စာရင်းဝင် တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်
 • Industry Collaboration နှင့် ပတ်သက်၍ Australia တွင် No.1 University ဖြစ်သည်
 • Australia နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် (၁၀) ခု စာရင်းဝင် တက္ကသိုလ်ကြီး ဖြစ်သည် 
   

 

UON UTCC

2 Degree Program ကို

ဘာကြောင့် တက်ရောက်သင့်သည်လဲ ....

 • အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ရရှိနိုင်ခြေ ပိုမို များပြားခြင်း
 • သီအိုရီသက်သက်မဟုတ်ပဲ Real World Experiences ကောင်းများ ပေစွမ်းနိုင်ခြင်း
 • Bangkok Campus တွင် ပညာလေ့လာပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ World-Class Business Degree ကို ရရှိနိုင်ခြင်း
 • Global business connections နှင့် opportunities များ ဖန်တီးနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိနိုင်ခြင်း
   

 

UON UTCC 2 Degrees One Program တွင်

သင်ကြားပေးမည့် ပုံစံ .... 

Program ပထမပိုင်းတွင်  _

UTCC နှင့် Goal Business Education Courses များကို UTCC Bangkok Campus တွင် သင်ယူရမည်

Program ဒုတိယပိုင်းတွင် _

Newcastle courses များကို UTCC Bangkok တွင် (သို့မဟုတ်) Australia ရှိ The University of Newcastle တွင် သင်ယူနိုင်ပါသည်
 

 

UON UTCC 2 Degree Program  တွင် ပေးအပ်မည့် ဘွဲ့ ဂုဏ်ရည် (2) ခု  ....

 • UTCC မှ ပေးအပ်သော Bachelor of Business Administration ဘွဲ့
 • University of Newcastle မှ ပေးအပ်သော Bachelor of Business (အထူးပြု Major : Innovation and Entrepreneurship ဘာသာရပ်) 
   

 

ကျောင်းဖွင့်ချိန်များ

January and August

 

The University of Newcastle(UON)အကြောင်း ပိုမိုသိရှိစေရန်  _

https://www.newcastle.edu.au/