နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးမှုများ

 

The University of Thai Chamber and  Commerce

 

UTCC 

ကျောင်းတွင်း မြင်ကွင်းတစ်နေရာ

 

UTCC ( International School of Management)

Opportunities are for Go-Getters !

 

 

အိမ်မက်တွေကို

UTCC မှာ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါ ....

နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ယူခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်အချို့ ....

  • Critical Thinking/Problem Solving
  • Teamwork/Collaboration
  • Leadership
  • Professionalism/Work Ethic
  • Global/Intercultural Fluency
     

 

UTCC Facilities များ

Campus အတွင်း

နေရာများနှင့် မြင်ကွင်းများကို လေ့လာလိုက်ကြရအောင် ....

Campus ညနေပိုင်း မြင်ကွင်း

 

Campus Gallary: Auditorium Building

 

Campus Gallary: Open Air Performace Area

 

Hello UTCC !

 

စာသင်ခန်းများဆီသို့ ....

 

UTCC တစ်နေရာ .... 

 

Campus Gallary: Classrom

 

Campus Gallary: Classrom

 

Campus Gallary:Digital Teaching

 

Campus Gallary:Digital Learning

 

Campus Gallary: Collaborative Space

 

Campus Gallary: Collaborative Space

 

Campus Gallary: Co- Working Space

 

Let's explore somewhere at UTCC !

 

Let's explore somewhere at UTCC !

 

Let's explore somewhere at UTCC !

 

Let's explore somewhere at UTCC !

 

Campus Gallary: Student Lounge Entrance

 

Campus Gallary: Exclusive Student Lounge

 

Campus Gallary: Student Lounge

 

Campus Gallary: Learning in New Normal


Campus Gallary: Social Distancing in Classrom

 


UTCC မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ

 

UTCC မှာ ပညာသင်ယူလျှက်ရှိ .... 

 

UTCC မှာ ပညာသင်ယူလျှက်ရှိ .... 

 

 

UTCC Student Journey !

 

 

UTCC Internatioanl Student Support !

 

Student Information များ ပိုမို သိရှိစေရန် : https://ism.utcc.ac.th/students/
UTCC Information ပိုမို သိရှိစေရန်  : https://ism.utcc.ac.th/faqs/

 

 

Care Forever Education Services ကို

ရွေးချယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်  !