ကျောင်းလခများ

 

  The University of Thai Chamber and  Commerce   

  UTCC ၏ 2022-2023 Academic Tuition Fees များ 

 

 Undergraduate Programs

 

Postgraduate Programs

 

 

Care Forever Education Services ကို

ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် !