ဝန်ဆောင်မှုများ

Care Forever Services မှ

ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ

 

BCA Academy တက်ရောက်မည့်

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် 

 

၁) ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည်များ၊ ဘာသာရပ်များအကြောင်း၊ သိရှိလိုသည်များ အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
၂) ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို Online စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးပေးခြင်း
၃) ကျောင်းလျှောက်ရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးခြင်း
၄) ကျောင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော၊လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၅) Student Pass လျှောက်ပေးခြင်း
၆) ဆေးစစ်ရန်အတွက် ISO လက်မှတ်ရ Medical Center များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

 

Care Forever Education Services ကို

ရွေးချယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်   !