Exam & Seminar

CAREFOREVER မွႀကီးမႈး၍် BCA ACADEMY မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အတူျမန္မာျပည္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ ဝင္ခြင္႔စာေမးပြဲမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။