စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်း (DSFM)

အခြေခံဗဟုသုတများသာမက လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် လူသားများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ် အခြေခံပြီး ေကာင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးခြင်း နည်းပညာများ ကို သင်ကြားပေးသော Diploma ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Green Building အဆောက်အဦးများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်လျှောက်ခြင်း အတတ်ပညာသာမက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များ

- တွဲဖက်စွမ်းအင် မန်နေဂျာ
- ပွဲစီစဉ်ကြီးကြပ်သူ
- လုပ်ငန်းခွင် အင်ဂျင်နီယာ
- နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူ
- လက်ထောက်အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ

PROGRAMME OBJECTIVES

The programme aims to equip students with the fundamental knowledge and specialised skills necessary to:
- Formulate and implement strategic facilities management and maintenance policies to achieve efficient resource utilisation;
- Create an environment that meets human physiological needs;
- Formulate and implement practices to achieve high level of environmental sustainability;
- Plan, manage and market events; and 
- Apply management and financial know-how of business to the industry.

Students will undergo industrial attachment programme to put their skills into practice and gain experience before graduation.Career Prospects

Graduates will be able to perform the following job roles:
- Assistant Facilities Manager
- Event Organiser
- Associate Energy Manager
- Site Supervisor
- Technical Specialist

Graduates of this programme will have an edge over other event organizers, as they will be equipped with the added technical knowledge of the operations and maintenance of building facilities.

Entry Requirement

3 GCE 'O' Levels
a) English Language - Grade 1 to 7;
b) Mathematics - Grade 1 to 6; and
c) A relevant subject - Grade 1 to 6; or
ITE Higher NITEC or GCE 'N' Levels and NITEC with a minimum GPA of 2.75 in a relevant discipline.

Those who have attempted the GCE 'O' Levels but do not meet the specified grade in English or Mathematics, may take an English or Mathematics test conducted by BCA Academy to enable the Academy to assess their enrolment eligibility.
Candidates with other academic qualifications and experiences may be considered for admission on a case-by-case basis.

Additional Qualification Awarded

Upon successful completion of the programme, graduates will also be awarded the following additional qualifications:
- Singapore Certificate Energy Manager (Associate)
- Certificate of Successful Completion in Fire Safety Manager Course
- Certificate of Successful Completion in Internal Audit (QEHS) on
Quality ISO9001, Environmental 14001 & Health & Safety OHSAS 18001.

PROGRAMME STRUCTURE

YEAR 1

DCS046 Building Materials
DCS049 Building Technology
DDG812 Technical drawings
DLA119 Conservancy Practices
DME262 Mechanical Services
DFM425 Strategic Facilities Management
DMS510 Event Planning & Management
DPD877 Life Skills A
DPD878 Life Skills B
DST916 Statistics for Management
DLW917 Basic Business law
DBI859 BIM for Architecture
DIT852 Information & Communication Technology

YEAR 2

DPQ612 Management Systems for Construction
DEE263 Electrical & Communication Services
DAR412 Environmental Ergonomics
DPC419 Procurement Management
DCE420 Cost Management
DMS511 Event Marketing & Customer Service
DAC516 ACMV fundamentals
DGB617 Green Building Technology
DLW408 Facilities Management Law
DBU706 Elements of Business
DPD879 Management Skills A
DPD880 Management Skills B
DIT826 Database Management
DIT827 Software Engineering and Web Application

YEAR 3

DGB271 Green Building Operation
DFR413 Fire Safety Management
DFM424 Green Mark FM
DMS512 Event Service Management
DRM707 Risk Management & Business Continuity
DCM862 Technical Communications
DFP911 Final Year Project
DFP912 Industrial Attachment
DEM519 Energy Mgmt & Economics
DEM520 Energy Audit & Measurements
DAC521 Management of ACMV
DME522 Motor Driven Systems
DEM523 Building Envelope
DEE524 Lighting Systems
DBI873 BIM FM
DAR131 Building Regulations