လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သန့်စင်သော/သဘာဝစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဒီပလိုမာသင်တန်း (DEECE)

ခေတ်မှီတိုးတက် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အညီ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှု လျော့နည်းပြီး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုရှိရန် ရည်ရွယ်၍ BCA Academy တွင် Clean Energy ဆိုင်ရာလိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာများကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို တိုက်ရိုက် အသုံးမပြုဘဲ အဆောက်အဦးထဲရှိ Facilities (အထောက်အပံ့) များကို ပြုပြင်၊ဖန်တီး ပြောင်းလဲစေသော အတတ်ပညာဖြစ်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များ

(၁) လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
(၂) အထောက်အကူပြုပေးသော စီမံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ
(၃) စွမ်းအင်များကို အသစ်ပြန်လည် ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးနိုင်သော နည်းပညာရှင်
(၄) စွမ်းအင်အသစ် ပြန်လည်ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သော အတိုင်ပင်ခံ
(၅) စွမ်းအင်အသစ် ပြန်လည်ပြုလုပ်သော ဒီဇိုင်နာ
(၆) လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးမှူး/ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူ
(၇) စွမ်းအင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်သူ


The Diploma in Electrical Engineering and Clean Energy is a 3-year full-time programme that aims to equip students with the fundamental knowledge and specialised skills necessary to assist engineers and managers in:

- Designing, operating and maintaining of electrical services for buildings;
- Performing and supervising effectively the various electrical works on-site;
- Performing energy auditing works;
- Designing and commissioning grid-tied and stand-alone photovoltaic systems; and
- Conserving and optimising energy usage in building.

Students will undergo industrial attachment during the second semester in the third year of study.

Career Prospects

Graduates will be able to perform the following job roles:

- Assistant Engineer
- Facility Management Executive
- Clean Energy Technologist
- Clean Energy Consultant
- Clean Energy Designer
- Site Supervisor

Entry Requirement

3 GCE 'O' Levels

(a) English Language - Grade 1 to 7;
(b) Mathematics - Grade 1 to 6; and
(c) A relevant subject - Grade 1 to 6; or
ITE Higher NITEC or GCE 'N' Levels and NITEC with a minimum GPA of 2.75 in a relevant discipline.

Those who have attempted the GCE 'O' Levels but do not meet the specified grade in English or Mathematics may take an English or Mathematics test conducted by BCA Academy to enable the Academy to enable the Academy to assess their enrolment eligibility. Candidates with other academic qualifications and experiences may be considered for admission on a case-by-case basis.

Additional Qualification Awarded

Upon successful completion of the programme, graduates will also be awarded the following additional qualification:

- Singapore Certificate Energy Manager (Associate)
- Certificate of Successful Completion in Internal Audit (QEHS) on
Quality ISO9001, Environmental 14001 & Health & Safety OHSAS 18001
- Certificate of Successful Completion in Green Mark Manager Course

PROGRAMME STRUCTURE

YEAR 1

DCS049 Building Technology
DDG812 Technical Drawings
DMT904 Mathematics 1
DMT905 Mathematics 2
DDG858 CAD
DGB273 Clean Energy Technology
DEE274 Electric Circuit Analysis 1
DEE275 Introduction to Electrical Power Systems
DEE837 Analogue Electronics
DCS028 Basic Engineering Mechanics
DPD877 Life Skills A
DPD878 Life Skills B
DIT821 Computer Programming
DEE276 Digital Electronics

YEAR 2

DPQ612 Management Systems for Construction
DPE223 Instrumentation & Control
DEE224 Electrical Power Distribution & installation
DEE277 Electric circuit Analysis 2
DEE278 Electric Machines
DEE282 Power Electronics
DGB515 Renewable Energy Conversion & Storage systems
DAG516 ACMV Fundamentals
DGB617 Green Building Technology
DPR712 Project Management
DBU706 Elements of Business
DPD879 Management Skills A
DPD880 Management Skills B
DLW917 Basic Business Law
DIT845 Embedded Systems
DEM523 Building Envelope

YEAR 3

DGB280 Design and Operation of PV Systems
DEE281 Modern Power Systems
DGB518 Renewable Energy Integration
DEM283 Green Mark Manager
DCM862 Technical Communications
DFP911 Final year project
DFP912 Industrial Attachment
DEM519 Energy Management & Economics
DEM520 Energy Audit & Measurements
DAC521 Management of ACMV
DME522 Motor Driven Systems
DBI864 BIM for M&E
DEE524 Lighting Systems
NEM272 Integrated Building Management Systems
DIPLOMA PLUS
DMT906 Mathematics 3
DPH908 Physics