အဆောက်အဦ သတင်း အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း (DDE)

Construction နှင့်ဆိုင်သော 3D နည်းပညာ အပြင် IT Software နှင့် Programming နည်းပညာ ဆိုင်ရာများကို သင်ကြား တက်မြောက်စေပြီး အဓိက BIM (Building Information Modeling) ကို ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲသည်မှ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်သည် အထိ အသုံးပြု သင်ကြား ပေးနေသော ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။ BIMနည်းပညာသည် စွမ်းအင် အသုံးပြုမှု အတိအကျကို လေ့လာ စမ်းစစ်ခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများဖြင့် အဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရှိရန် ဆောင်ရွ က်နိုင်ပါသည်။

 

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များ

- စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ/ BIM ကျွမ်းကျင်သူ
- ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးကျွမ်းကျင်သူ
- အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရေးဆွဲသူProgramme Objectives

The Diploma in Construction Information Technology (DCIT) is a 3-year full-time programme that aims to equip students with the following capabilities and attributes:

- Develop building drawing and documentation conformation to industry standards and practices through the use of Building Information Modelling (BIM);
- Analyse design of building by integrating various building services and applying productive design and construction coordination through BIM solution; and
- Manage data integrity form design to construction and facility managements. Students will undertake a Final Year Project or undergo Industrial Attachment in the third year of study to put their skills into practice and gain experience before their graduation.

Career Prospects

Upon graduation, graduates of this diploma can look forward to rewarding career opportunities like Project Coordinator in Building Information Modelling (BIM), Building Information Modeller, BIM Specialist.

Entry Requirements

3 GCE 'O' Levels

a. English Language (EL 1)- Grade 1 to 7;
b. Mathematics - Grade 1 to 6; and
c. Any relevant subject - Grade 1 to 6; or ITE Higher NITEC or GCE 'N' Levels and NITEC with a minimum GPA of 2.75 in a relevant discipline.

Students who have attempted GCE 'O' Levels but do not meet the specified grade in English or Mathematics may apply to BCA Academy to take an English or Mathematics test for the Academy to assess their eligibility for admission.
Candidates with other academic qualifications and related experiences may be considered for admission on a case-by-case basis.

Additional Requirements

Students are required to have access to personal computers for use during the programme.

Recommended Specifications

OS: Windows 7 64-bit Home Premium edition or better; Windows Vista
64-bit (SP2 or later) CPU i50230- quad core processor (2.8GHZ, 6MB cache) or better; OR equivalent of AMD processor
RAM: 8GB or more
5GB free HDD space

PROGRAMME STRUCTURE

YEAR 1

DCS046 Building Materials
DCS049 Building Technology
DDG812 Technical Drawing
DMT904 Mathematics1
DDG808 CAD2
DDG858 CAD
DBS205 Building Services
DPD877 Life SkillsA
DPD878 Life SkillsB
DLW917 Basic Business Law
DAR132 Building Design1A
DAR133 Building Design1B
DIT835 Digital Media Presentation
DIT852 Information and Communication Technology

YEAR 2

DCS011 Construction Technology
DBE009 Building Measurement
DPC419 Procurement Management
DCE420 Cost Management
DGB617 Green Building Technology
DPR712 Project Management
DPD879 Management SkillsA
DPD880 Management SkillsB
DAR134 Building Design2A
DAR135 Building Designs
DIT883 Database Management
DIT827 Software Engineering and Web Application
DBI859 BIM for Architecture
DBI864 BIM for M & E

YEAR 3

DDG816 3DCAD
DCM862 Technical Communications
DFP911 Final Year Project
DFP912 Industrial Attachment
DEM523 Building Envelope
DAR131 Building Regulations
DBI842 Sustainable Building with BIM
DBI843 BIM Customisation
DBI863 Advance BIM for Architecture
DBI872 BIM Construction & Coordination
DBI873 BIM for Facilities Management
DBI874 BIM Design & Coordination