Scholarships

တက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား!!

BCA Academy ဝင္ခြင့္ကို အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးထားသူမ်ား IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္မ်ားကို  ႏွစ္စဥ္ April လ ႏွင့္ October လ တို႔တြင္ေခၚယူေလ့ရွိပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္သခ်ၤာ ၊ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ပံုဆြဲဘာသာရပ္ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားကိုေျဖဆိုရမည္ ။  ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ပံုဆြဲဘာသာရပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုရပါမည္။ တစ္ဘာသာကိုတစ္နာရီခြဲၾကာျမင့္၍ English Oral Test ကိုလည္း ၅မိနစ္စစ္ေဆးေပးပါမည္။ ပညာသင္ကာလမွာသံုးႏွစ္ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ျပီးေနာက္ဆံုးပညာသင္ႏွစ္တြင္ Industry Job Attachment (လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ေလ့လာေရး) မ်ားထားရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရရွိျခင္း လစာမ်ားရရွိျခင္းစသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။

BCA Academy ေက်ာင္းတြင္ Scholarship အျပင္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္မည့္အထူးအခြင့္အေရး!!

GCE “O” Level ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ BCA သို႔တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။   BCA Academy တြင္ Scholarship(ပညာသင္ဆု) အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။BCA Academy သို႔တက္ေရာက္ျပီး ပထမႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အမွတ္   ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Scholarship ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ထို Scholar ရေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒုတိယပညာ   သင္ႏွစ္ႏွင့္ တတိယပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းလခကင္းလြတ္ျငိမ္းခြင့္အျပင္ စကၤာပူအစိုးရမွတစ္လလွ်င္ S$900 ခန္႕ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထူးခြ်န္ဆုရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားသည္ Companyတြင္ (၂)ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။Diploma (၃)ႏွစ္ျပီးဆံုးျပီး Bachelor ဆက္တက္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္  (NTU ,NUS, etc..) အစရွိသည့္ University ေက်ာင္းသားသို႔ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အားသာခ်က္!!

BCA Academy ေက်ာင္းတြင္ Diploma ျပီးေျမာက္ပါက ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ မိ္မိကုိယ့္ကုိယုံၾကည္မႈ၊အရည္အေသြး၊အေတြ႔အၾကဳံ၊ အသိပညာမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ Care Forever Services Co.,Ltd မွ ေက်ာင္းသားအေျမာက္အမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနပါသည္။BCA Academy ေက်ာင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိျပီး အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္။ BCA Academy၏ အားသာခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ပုိင္းဆုိင္ရာေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔စီစဥ္ထားရွိမႈအပုိင္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ BCA Academy ေက်ာင္း သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္သင္ၾကားမႈပုိင္းဆုိင္ရာကုိ အျမဲဂရုျပဳျပီး၊သင္ယူမႈပုိင္းကုိလည္းအျမဲဆန္းစစ္ေနေသာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

 

BCA Academy တြင္ Diploma graduate ရထားျပီးသူမ်ားသည္ Company တြင္ အလုပ္ စလုပ္သည့္အခ်ိန္မွ စျပီး လစာအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး S$ 2250 ရရွိမွာျဖစ္ ပါသည္။ Scholar ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ Company တြင္ အလုပ္လုပ္ျပီး ဒုတိယႏွစ္ေရာက္လွ်င္ BCA Academy မွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Advanced Diploma ကို ဆက္လက္သင္ၾကား တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အျပင္ စကၤာပူအစိုးရမွ ေက်ာင္းလခ 40% ကိုေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ကို လက္မလြတ္ေစရန္ Care Forever သို႔ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ 

ဒီပလိုမာသင္တန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆုမ်ားကိုခ်ီးျမွင့္ရာတြင္ အေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဆုေၾကးတန္ဖိုးမွာ ပထမအတြက္ $2000 ျဖစ္ပီး ဒုတိယအတြက္ $1000 ျဖစ္ပါသည္။