2017 April Intake အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

                                       အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ မ်ားကို တက္ေရာက္ ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္း အတြက္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ BCA ACADEMY တြင္ အမွတ္အနည္း အမ်ားမလိုဘဲ ၀င္ခြင့္ေျဖဆို၍ တိုက္ရိုက္ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ ။
                                     2017 April ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္း Singapore BCA ACADEMY ၏ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ရုံး ျဖစ္သည့္ Care Forever သို႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။

                                                                    

                                                                          PH ; 09 451383801, 09 8625443