2016 October ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အတြက္ Singapore BCA Academy ၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္က်င္းပမည့္ ၀င္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါျပီ

            Care Forever မွ ႀကီးမႈး၍ BCA Academy (စကၤာပူအစိုးရ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း) ၏ 2016 ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို စက္တင္ဘာလ (September,2016) တြင္ ထပ္မံက်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ GCE ‘O’ Level ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ား အမွတ္စာရင္းအနည္းအမ်ား (လံုး၀) မလုိဘဲ Engineer ဘာသာရပ္ (၈) ခုမ်ားထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ရာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ IGCSE လက္မွတ္ရထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ရမွတ္ အနည္း အမ်ားေပၚမူတည္ ၍ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး တုိက္ရိုက္ေက်ာင္းေလွ်ာက္၍ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

          ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးေနပါၿပီ။ စာရင္းသြင္း (Registration) မ်ားကိုလည္း August လအတြင္း လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ BCA Academy သို့ တိုက္ရိုက္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ SCOLARSHIP ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ျခင္း၊ On job training (၆လ) ပါရွိျခင္း၊ လစာမ်ားစတင္ရရွိႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ အနည္းဆုံးလစာ S$2300 ျဖင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္း၊  Diploma ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ဘြဲ႔ရရွိရန္အတြက္ Singapore ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက Australlia ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ တက္ေရာက္ ႏိုင္သည့္အတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ တက္ေရာက္ သင့္သည့္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

    *စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘမ်ား အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက BCA Acedamy ၏ ျမန္မာျပည္ တရား၀င္ကိုယ္လွယ္ရုံး Care Forever Education Centre သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

*Phone : 09 8625443, 09 45138 3801, 09-78000 6094

*Address: No. (A1), Room (306), Aung Chan Thar St; Aung Chan Thar Condo, Yankin Tsp, Ygn.