Care Forever Education Center မွဦးစီး၍ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံ BCA ACADEMY ၏ အင္ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာ အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့

                   ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ CARE FOREVER EDUCATION CENTER မွ ဦးစီး၍ စကၤာပူအမ်ိဳးသား ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ BCA ACADEMY (Building and Construction Authority) အင္ဂ်င္နီယာ ဒီပလိုမာေက်ာင္း အေၾကာင္း ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ေန႔ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ မနက္ ၁၀ မွ ၁၂ နာရီအထိ Silver Green Hotel (Green)  ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။