2016 October Intake ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အကူသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

          BCA ACADEMY ၏ 2016 October Intake တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမလတြင္ ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ပါျဖင့္ CARE FOREVER EDUCATION CENTER မွ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အကူအျပဳသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္ ။

စာရင္းသြင္းလက္ခံေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူမည္သူမဆို လာေရာက္စုံစမ္းစာရင္းသြင္းအပ္ႏွံ ႏိုင္ပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ။      ။  ၀၉ ၄၅၁၃၈၃၈၀၁, ၀၉ ၈၆၂၅၄၄၃