BCA ACADEMY ၏ 2016 April Intake အတြက္ တတိယအႀကိမ္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့

     စကၤာပူႏိုင္ငံ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ BCA ACADEMY ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ CARE FOREVER SERVICES Co., Ltd မွ ဦးစီး၍ Avenue 64 Hotel (Room 2) ခန္းမတြင္ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ ၁ နာရီခြဲမွ ၄ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။ ထိုပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ BCA ACADEMY မွ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ Scolarship အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးပါက ရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္ ။

        BCA ACADEMY ၏ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္က်င္းပသည့္ 2016 April Intake ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ Avenue 64 Hotel ( Room 2) ခန္းမတြင္ မနက္ (၈) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီအထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္ ။