Services

Care Forever Services မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၁) အခမဲ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း။
၂) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးေပးျခင္း။
၃) ေက်ာင္းေလွ်ာက္ေပးျခင္း။
၄) ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၅) ေဆးစစ္ရန္ အတြက္ ISO လက္မွတ္ရ Medical Center မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၆) Air-ticket စီစဥ္ေပးျခင္း။
၇) Singapore ေရာက္ရွိၿပီး Singapore Immigration မွ Student pass collection အတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။
၈) BCA Academy တြင္ ေက်ာင္းလိုက္လံအပ္ေပးျခင္း။
၉) Singapore Bank Account ဖြင့္ေပးၿခင္း