2016 April Intake တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ အခြင့္ အေရး

စကၤာပူႏိုင္ငံ အစိုးရအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း BCA Academy ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို  ဇန္နာ၀ါရီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးေပးပါမည္။ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္  အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကို (၇.၁၂.၂၀၁၅) ရက္ေန ့မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္း အပ္ႏွံႏုိင္ရန္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 01-571236, 09-5166 240, 09-8625 443 သို ့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည့္အျပင္ Care Forever ရံုးသို ့လူကိုယ္တို္င္လာေရာက္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။