2016 April Intake တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ ေက်ုာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ စာေမး ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

စကာၤပူနိုင္ငံရွိ BCA Academy (Engineering Diploma)  ေက်ာင္းတြင္ 2016 April Intake တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ ေက်ုာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ သတင္းေကာင္း။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူေနျပီျဖစ္သျဖင့္ CARE FOREVER SERVICES COMPANY မွ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ  သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး စာရင္းသြင္းလက္ခံေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္  စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလာေရာက္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံနိုင္ပါသည္ ။

ဖုန္း - 01 571236, 09 5166240, 09 8625443 သို့ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။