Seminar အၿပီး BCA Academy မွတာဝန္ရွိ ဆရာမ်ား၊ CareForever မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကၿပီး ပြဲတက္ေရာက္ၾကေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ၾကသည့္ပံုရိပ္မ်ား