BCA Academy ၏ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို November 11 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ရာ စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။