2015 April Intake BCA ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း

BCA Academy ႏွင့္ Care Forever Services Co.,Ltd. တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ေသာ 2015 April Intake BCA ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။