2014 October Intake စာေမးပြဲ ၁၀၀ % ေအာင္ျမင္ျခင္း

2014 October Intake အတြက္ BCA Academy ႏွင့္ Careforever Services Co.,Ltd တို႔မွ ပူးေပါငး္က်င္းပခဲ့ေသာ   July 27 ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ   ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး ၁၀၀% ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက Careforever Services Co.,Ltd ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၁၃၀၉၂၊ ၀၉ ၅၁၆၆၂၄၀၊ ၀၉ ၈၆၂၅၄၄၃၊ ၀၉ ၃၁၉၀၉၆၅၄၊၀၁ ၅၇၁၂၃၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။