BCA Academy Engineering School ၏ 2015 April Intake ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လိုသူမ်ား အတြက္ သတင္း

BCA Academy Engineering School ၏ 2015 April Intake ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လိုသူမ်ားအတြက္ BCA Academy ၏ တစ္ဦးထဲေသာ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ Care Forever Services Co.,Ltd မွ Registration မ်ားစတင္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို လာမည့္ September တြင္ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ျပီး စာေမးပြဲအတြက္ အခက္အခဲမရိွ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ Careforever Services Co.,Ltd တြင္ ကြ်မ္းက်င္ဆရာမမ်ားျဖင့္ အနီးကပ္ရက္တိုသင္တန္းမ်ား စတင္ပို႔ခ်ေပးေနပါျပီ။BCA Academy သို႔ Engineering ဘာသာရပ္ကိုထူးခ်ြန္ထက္ျမတ္စြာ တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လာမည့္ April Intake အတြက္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို အခက္အခဲမရိွေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈျပည့္၀ေစရန္ Careforever Services Co.,Ltd ႏွင့္သာအျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ လိုက္ပါ။
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၆၆၂၄၀၊၀၉ ၇၃၁၁၃၀၉၂၊၀၉ ၃၁၇၄၃၈၃၅ ၊၀၁ ၅၇၁၂၃၆ သို႔အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။